De 5 voor de Penningmeester

Een interview met Bart van der Linden, penningmeester bij Noordwijkse Hockey Club (NHC)

noordwijkHoe hou je een club financieel gezond?

Door samen met je medebestuurders je doelstellingen en ambities in lijn te brengen met de mogelijkheden welke er op financieel vlak zijn. Hierbij is het van belang om bij investeringen en de daaraan voorafgaande beslissingen als club altijd de overweging in aanmerking te nemen wat de korte maar ook zeker lange termijn effecten zijn op financieel gebied van de beslissingen. Voor de lange termijn lijkt voor steeds meer clubs, en ook voor NHC, de uitdaging te zitten in de steeds minder wordende inzet van vrijwilligers. Hierdoor zijn clubs steeds vaker “gedwongen” betaalde krachten in te zetten waardoor uiteraard de kosten van de club toenemen. Een goede structurele en werkbare oplossing voor deze ontwikkeling vinden lijkt een van de belangrijkste vragen te zijn om een club op lange termijn gezond te houden. Ook binnen NHC zijn we op dit moment aan het kijken hoe we structureel een oplossing voor deze uitdaging kunnen vinden, waarbij de gedachte is om toch structureel meer betrokkenheid van enthousiaste vrijwilligers te krijgen.

Waar moet je op letten als penningmeester?

Op hoofdlijnen op de lange termijn financiële positie van de club. In de “operationele” uitvoering is budgetbeheer en goede afstemming met je medebestuurders/budgethouders van belang om je ambities en doelstelling te kunnen uitvoeren zonder de financiële positie van de club te schaden.  De ervaring leert dat de meeste betrokkenen vanuit de goede bedoelingen en enthousiaste ideeën die in een club leven genegen zijn om wel eens minder aandacht te hebben op de financiële kant van de zaak. De uitdaging van de penningmeester is om dit onder controle te houden maar hierbij wel gevoel te houden met de behoeftes en zaken die binnen een club spelen. Dit vergt in de uitvoering vaak wat creativiteit en flexibiliteit J

2079_1758_ledenadministratie_2_1

Hoe kun je als club groeien in financieel aspect?

Als club zijn er denk ik een aantal punten waarop je op financieel gebied kan groeien, zoals;

  • Contributie (groei door aantal leden of door contributieverhoging of opzetten alternatieve contributievormen)
  • Bijdrage vanuit bar verhogen(aandacht voor hospitality en clubgevoel spelen hier een belangrijke rol. De balans tussen professionaliteit/commercialiteit en clubgevoel (de gezellige zaterdag/zondag) vinden lijkt hier key.
  • Sponsoring (vinden van nieuwe alternatieve sponsorvormen, de “ouderwetse sponsoring” lijkt op zijn retour)
  • Verhuur/ van de locatie (zoals verhuur velden voor events-wedstrijden en verhuur clubhuis voor alternatieve doelen
  • Eenmalige acties ( zoals lustrumevents, veilingen en andere acties)

Hoe gaat uw vereniging om met sponsors?

De club geeft steeds meer aandacht aan sponsoren omdat wij ook merken dat de “ouderwetse sponsorvorm” minder in trek zijn. Te denken valt aan webcasting (sponsoring en acties via website), businessclubs, events voor teams/kinderen van sponsoren, clubevenementen (bezoek WK’s en EK’s) waarbij sponsoren mee worden genomen. Een pallet aan sponsorvormen waarbij een sponsor zelf kan kiezen welke vorm het beste bij hem past.

Welke financiële aspecten past u toe naar uw leden?

Wij hebben op gebied van sponsoring een verbreding van de sponsorpakketten opgezet en daarnaast een businessclub opgezet. Hierdoor is er al een substantiële stijging (na eerdere dalingen) van de sponsorbijdrage geweest. Wij hopen de invulling van de sponsoring en de daaruit voortvloeiende bijdrages in de komende periode nog ver te kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt ook de accommodatie zo efficiënt mogelijk gebruikt. Door de fantastische accommodatie die we hebben (twee watervelden en een semi-waterveld) in een bijzonder aantrekkelijke kustplaats als Noordwijk als thuishaven (met een gemeente welke ook veel aandacht heeft voor sport) denken wij in de toekomst ook nog meer voordeel hieruit te halen. Ook zijn we op dit moment ideeën aan het uitwerken om de barbijdrage verder te verhogen door nog maar aandacht te geven aan onze hospitality. Daarnaast zijn er zijn in de afgelopen jaren noodzakelijke contributieverhogingen geweest om de financiële balans tussen de aangeboden trainen en hockeyfaciliteiten enerzijds en de contributie anderzijds in een gezonde verhouding te krijgen.

allunited

 

 

Leave a Reply